Wstecz
Ac Aktyn
Nazwa angielska
Actinium
Nazwa łacińska
Actinium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
III B
skandowce
7 89 227.0278 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 5d 10 4f 14 6p 6 7s 2 6d 1

Opis

Aktyn jest ciężkim, kowalnym metalem o wysokiej temperaturze topnienia. Jest mało rozpowszechniony w przyrodzie a jego izotopy są nietrwałe. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 89
Liczbaneutronów: : 138
Liczba protonów: 89
Elektroujemność (Allred-Rochow,Pauling): .--,1.1
Stopień utlenienia - +3
Przewodność elektryczna: --
Gęstość(293 K): 10.05 g/cm 3
Temperatura topnienia: : 1050 °C 1323 K
Temperatura wrzenia: 3200 °C 3473 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: - -
Ciepłoparowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Aktyn jest dość aktywny chemicznie. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Przy krótkim kontakcie z powietrzem nie ulega utlenieniu w temperaturze pokojowej. Długotrwałe działanie powietrza powoduje matowienie tego metalu. Łatwo rozpuszcza się w kwasach. W związkach występuje na +3 stopniu utlenienia. Jony aktynu w roztworach wodnych są bezbarwne.


Zastosowanie

Aktyn do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Aktyn występuje w przyrodzie w znikomo małych ilościach w rudach uranowych jako produkt rozpadu uranu. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 87 miejsce (procenty wagowe).

 

Odkryty przez: André Debierne
Miejsce odkrycia:- Francja
Rok odkrycia:-1899
Pochodzenie nazwy:: Od greckiego "aktinos"oznaczającego "promień".ZdjęciaWstecz

Wstecz