Wstecz
Ag Srebro
Nazwa angielska
Silver
Nazwa łacińska
Argentum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
I B (11) - miedziowce 5 47 107.868 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d10


Opis


Srebro jest jasnym metalem, mało aktywnym chemicznie. Wykazuje dobrą ciągliwość i kowalność, jest też bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 47
Liczba neutronów (najbardziej rozpowszechniony lub najstabilniejszy izotop): 61
Liczba protonów: 47
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.42, 1.93
Stopień utlenienia: +1, +2
Przewodność elektryczna: 618.4*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 10.50 /cm3
Temperatura topnienia: 961 °C (1234 K)
Temperatura wrzenia: 2163 °C (2436 K)
Molowa pojemność cieplna: 25.35 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 11.1 kJ/mol
Ciepło parowania: 250.58 kJ/mol
Przewodność cieplna: 429 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Srebro jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje, natomiast powoli reaguje z zawartym w powietrzu siarkowodorem pokrywając się ciemną warstwą siarczku. Srebro łatwo reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Metal ten ulega działaniu kwasu azotowego. Srebro występuje na +1 stopniu utlenienia. Tlenek srebra (I) Ag2O wykazuje charakter amfoteryczny.Zastosowanie


Srebro stosuje się w wyrobach jubilerskich. Jest stosowane także jako dodatek stopowy - zwiększa twardość i wytrzymałość stopu. Ze względu na dobre przewodnictwo stosowane jest w przemyśle elektronicznym. Związki srebra stosowane są w fotografii do produkcji błon światłoczułych. Niektóre związki tego metalu mają właściwości bakteriobójcze.Występowanie


Srebro jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: argentytu Ag2S, pirargirytu Ag3SbS3 i chlorargirytu AgCl. Rzadko występuje w postaci rodzimej - częściej stanowi zanieczyszczenie rud ołowiu i miedzi. Największe złoża srebra znajdują się w Peru i Norwegii. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 71 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: znana od starożytności
Miejsce odkrycia: -
Rok odkrycia: -
Pochodzenia nazwy: Od łacińskiego "argentum" oznaczającego "jasny, biały"
Pierwsze wzmianki o wydobyciu srebra pochodzą z 2500 roku przed naszą erą z Azji Mniejszej.ZdjęciaWstecz