Wstecz
As Arsen
Nazwa angielska
Arsenic
Nazwa łacińska
Arsenicum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
V A
azotowce
4 33 74.92159 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p63s23p64s23d104p3


Opis


Arsen jest srebrzystobiałym półmetalem. Jest kruchy i słabo przewodzi prąd elektryczny. W stanie pary tworzy cząsteczki czteroatomowe As4. Występuje w 4 odmianach alotropowych, z których najbardziej znany jest arsen szary (o właściwościach metalicznych), żółty i brązowy.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 33
Liczba neutronów: 42
Liczba protonów: 33
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.20, 2,18
Stopień utlenienia: -3, +3, +5
Przewodność elektryczna: 33.3*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 5,78 g/cm3
Temperatura topnienia: 808°C, 1081 K
Temperatura wrzenia: 603°C, 879 K
Ciepło topnienia: 369,9 kJ/mol
Ciepło parowania: 34,76 kJ/mol
Przewodność cieplna: 50 W/(m*K)Właściwości chemiczne


Arsen jest półmetalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z fluorowcami. Rozdrobniony arsen zapala się w chlorze. Z powietrzem nie reaguje w temperaturze pokojowej, natomiast po ogrzaniu spala się dając tlenek As2O3. W temperaturze czerwonego żaru rozkłada wodę z wydzieleniem wodoru. W kwasie azotowym przechodzi w kwas arsenowy (V) H3AsO4. Z kwasami nieutleniającymi nie reaguje.
Stężony, gorący kwas siarkowy utlenia arsen do tlenku arsenu (III) As2O3. Reaguje z aktywnymi metalami tworząc arsenki, w których występuje na -3 stopniu utlenienia. W innych związkach występuje na +3 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek arsenu (III) As2O3 wykazuje charakter amfoteryczny.Zastosowanie


Arsen stosuje się głównie jako dodatek do stopów. Niewielki dodatek arsenu (do 1%) umożliwia wyrób śrutu ołowianego. Służy on także do wyrobu stopów lustrzanych.Występowanie


Arsen jest niezbyt często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: arsenopirytu FeAsS i aurypigmentu As2S3. Złoża arsenu występują w Rosji, Szwecji i Norwegii. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 21 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Alberts Magna
Miejsce odkrycia: -
Rok odkrycia: 1250
Pochodzenia nazwy: od greckiego "arsenikos" oznaczającego "silny, bojowy"
Arsen był znany już w starożytności. Wolny pierwiastek został otrzymany przez alchemika A. Magna.Zdjęcia


Wstecz