Wstecz
At Astat
Nazwa angielska
Astatine
Nazwa łacińska
Astatinum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VII A (17) - fluorowce 6 85 209.987 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p5

Opis

Astat jest promieniotwórczym niemetalem. Nie występuje w przyrodzie, został otrzymany sztucznie z bizmutu. Nie posiada żadnego stabilnego izotopu.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 85
Liczba neutronów: : 125
Liczba protonów: 85
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.1.90, 2.20
Stopień utlenienia-1, +1, +3, +5,+7
Przewodność elektryczna:--
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia: 302°C, 575 K
Temperatura wrzenia: 337°C, 610 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: : 114 kJ/mol
Ciepło parowania: ---
Przewodność cieplna:--


Właściwości chemiczne

Właściwości chemiczne astatu są podobne do właściwości pozostałych fluorowców. W stanie wolnym jest lotny i łatwo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Tworzy jony At- oraz jony, w których występuje na dodatnich stopniach utlenienia: AtO- i AtO3-.


Zastosowanie

Astat ze względu na krótkie okresy półtrwania najbardziej stabilnych izotopów (do 8.5 godziny) do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie - nie występuje w naturze.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: D.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
Miejsce odkrycia:- Stany Zjednoczone
Rok odkrycia:-1940
Pochodzenie nazwy:: od greckiego "astatos" oznaczającego "niestabilny"

Astat otrzymano przez bombardowanie w cyklotronie izotopu bizmutu 20983Bi rozpędzonymi cząstkami . W ten sposób otrzymano izotop o liczbie masowej 211.Zdjęcia


Wstecz