Wstecz
B Bor
Nazwa angielska
Boron
Nazwa łacińska
Borum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
III A (13)
borowce
2 5 10,811 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p1


Opis


Bor jest niemetalem o wysokiej temperaturze topnienia. Posiada trzy odmiany alotropowe. W stanie pary występuje w cząsteczkach dwuatomowych B2, które są paramagnetyczne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 5
Liczba neutronów: 6
Liczba protonów: 5
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.01, 2.04
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: 1*104 1/(m*)
Gęstość (293 K): 2.34 g/cm3
Temperatura topnienia: 2300 °C 2573 K
Temperatura wrzenia: 4002 °C 4275 K
Molowa pojemność cieplna: 11.9 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 50.2 kJ/mol
Ciepło parowania: 489.7 kJ/mol
Przewodność cieplna: 27.2 W/(m*K)Właściwości chemiczne


Bor w związkach jest zawsze trójwartościowy. Pierwiastek ten spala się w czystym tlenie dając tlenek B2O3. Spalając bor w powietrzu w temperaturze 1000 K obok tlenku uzyskuje się azotek BN. Z fluorowcami reaguje w temperaturze 700-1000 K dając chlorek BCl3 i bromek BBr3. Bor redukuje związki tlenowe (woda, krzemionka, tlenek węgla i P4O10) wydzielając z nich wolne pierwiastki. Jest całkowicie odporny na działanie kwasów nieutleniających. Stężony kwas azotowy i inne utleniacze działają na bor powoli powodując powstanie kwasu borowego H3BO3. Bor nie reaguje z rozcieńczonymi zasadami. W stopie alkalicznym przechodzi w boran sodu: 2B + 6NaOH = 2Na3BO3 + 3H2 Bor reaguje też z niektórymi stopionymi metalami dając borki np. magnezu Mg3B2.Zastosowanie


Bor służy jako dodatek stopowy podwyższający twardość stali. Bor wykazuje dużą zdolność pochłaniania neutronów i z tego względu stosuje się go w energetyce jądrowej.Występowanie


Bor jest niezbyt często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci boranów: sassolinu H3BO3, boraksu Na2B4O7*10H2O i kernitu Na2B4O7*4H2O. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 21 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thenard
Miejsce odkrycia: Anglia, Francja
Rok odkrycia: 1828
Pochodzenia nazwy: od arabskiego "boraks" oznaczającego "biały"
Sól sodowa kwasu czteroborowego znana była już w starożytności. Alchemicy stosowali ją jako topnik. Pierwiastek został wydzielony w stanie wolnym w 1828 roku przez J.L. Gay-Lussaca i L.J. Thenarda w procesie redukcji tlenku boru metalicznym potasem oraz przez H. Davy'ego w procesie elektrolizy kwasu borowego.Zdjęcia


Wstecz