Wstecz
Bh Bohr
Nazwa angielska
Bohrium
Nazwa łacińska
Bohrium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VII B (7) - manganowce
7 107 264 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d55f147p2

Opis

Bh jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 0.44 s.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 107
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 107
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, --
Stopień utlenienia: --
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Reaktywność Bh z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Przypuszcza się, że jest ona podobna do reaktywności renu i technetu. Nie znane są związki Bh z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Bohr do tej pory nie znalazł zastosowań


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: Peter Armbruster, Gottfried Münzenber i współpracownicy.
Miejsce odkrycia: Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) w Darmstadt, Niemcy
Rok odkrycia: 1981
Pochodzenia nazwy: Od nazwiska Nielsa Bohra - fizyka duńskiegoWstecz