Wstecz
Bk Berkel
Nazwa angielska
Berkelium
Nazwa łacińska
Berkelium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce
6 97 247.07 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f146p67s26d15f8

Opis

Berkel jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie.
Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 1380 lat.
Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców.
Nie udało się go otrzymać w stanie czystym.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 97
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 150
Liczba protonów: 97
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3, +4
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): 14.78 g/cm3
Temperatura topnienia: 986°C, 1259 K
Temperatura wrzenia: 2600°C, 2873 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia:--
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Berkel w związkach występuje na stopniu utlenienia +3 i +4 przy czym trwałe połączenia tworzy tylko na +3 stopniu utlenienia. Do tej pory nie scharakteryzowano dokładnie związków berkelu gdyż otrzymano ten pierwiastek w ilościach mikrogramowych.


Zastosowanie

Berkel do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

Odkryty przez: Thompson, Ghiorso i Seaborg
Miejsce odkrycia: Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1949
Pochodzenia nazwy: Od nazwy miasta, w którym znajduje się laboratoriumWstecz