Wstecz
C Węgiel
Nazwa angielska
Carbon
Nazwa łacińska
Carboneum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
IV A
węglowce
2 6 12.011 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p2


Opis

Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 6
Liczba neutronów: 6
Liczba protonów: 6
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.50, 2.55
Przewodność elektryczna: 1*1051/(*m)
Gęstość (293K): 2.26 g/cm3
Temperatura topnienia: 3500°C, 3773 K
Temperatura wrzenia: 4827°C, 5100 K
Przewodność cieplna: 0.00129 W/(m*K)
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: 355.8 kJ/molWłaściwości chemiczne


Węgiel jest dość bierny chemicznie. Spala się w wysokich temperaturach do dwutlenku CO2. Ulega działaniu gazowego fluoru tworząc fluorek CF4. Grafit ulega utleniającemu działaniu kwasu azotowego. Węgiel jest często stosowanym czynnikiem redukującym tlenki metali do wolnych metali. Z metalami w odpowiednich warunkach tworzy węgliki. Pary siarki z rozżarzonym węglem tworzą dwusiarczek węgla CS2.Zastosowanie


Węgiel w postaci diamentu stosowany jest w jubilerstwie. Ze względu na dużą twardość diamentu służy on do konstrukcji tarcz polerskich i noży do cięcia różnych materiałów. Grafit stosuje się jako dodatek do smarów łożyskowych.Występowanie


Węgiel jest bardzo często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci licznych węglanów jak i w postaci rodzimej: diamentu (Rosja i RPA) i grafitu (Cejlon, Madagaskar i Kanada). Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 14 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: znany od starożytności
Miejsce odkrycia: --
Rok odkrycia: --
Pochodzenia nazwy: od łacińskiego "carbo"
Węgiel znany był od najdawniejszych lat jako produkt niecałkowitego spalania substancji organicznych. W 1773 roku Lavoisier stwierdził, że diament spala się w wysokich temperaturach z utworzeniem dwutlenku węgla. W 1779 roku Scheele wykazał, że grafit również ulega spaleniu do dwutlenku węgla. Stąd wyciągnięto wniosek, że obie substancje są odmianami tego samego pierwiastka - węgla.Zdjęcia


Wstecz