> .. :: Wapń - Układ Okresowy Pierwiastków :: ..

Wstecz
Ca Wapń
Nazwa angielska
Calcium<
Nazwa łacińska
Calcium<

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
IIA
berylowce
4 20 40.078 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p64s2


Opis


Wapń jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie. Sole wapnia powodują twardość wody, utrudniającą pienienie się w niej mydła. Jest to pierwiastek dość szeroko rozpowszechniony w litosferze.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 20
Liczba neutronów: 20
Liczba protonów: 20
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.04, 1.00
Stopień utlenienia: +2
Przewodność elektryczna: 285.7*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 1.55 g/cm3
Temperatura topnienia: 839 °C 1112 K
Temperatura wrzenia: 1484 °C 1757 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło tworzenia: --
Ciepło parowania: 153.6 kJ/mol
Przewodność cieplna: 195 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Wapń jest średnio aktywny chemicznie (aktywniejszym jednak niż magnez). Na powietrzu w temperaturze pokojowej pokrywa się dość szybko warstewką tlenku. Metal ten ulega działaniu wody i alkoholi w podwyższonej temperaturze. Jest on silnym reduktorem - wykazuje duże powinowactwo do tlenu. Z azotem tworzy azotek Ca3N2. Reaguje energicznie z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Wapń ulega na zimno działaniu rozcieńczonych kwasów gwałtownie z nimi reagując. Reaguje gwałtownie w podwyższonej temperaturze z wodorem tworząc wodorek CaH2.Zastosowanie


Wapń używany jest w metalurgii tytanu, cyrkonu, chromu i uranu do wydzielania metali z ich tlenków. Wchodzi także w skład ołowianych stopów łożyskowych. Wapnia używa się także jako czynnika odtleniającego przy odlewach niklowych i miedzianych oraz do oczyszczania gazów szlachetnych od domieszek innych gazów.Występowanie


Wapń występuje w naturze wyłącznie w postaci związków. Dwa najważniejsze jego związki to: węglan wapnia CaCO3 i siarczan wapnia (gips) CaSO4*2H2O. Zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 5 miejsce (4.66% wagowego). Tysiąc kilogramów wody morskiej zawiera 408 gramów Ca. Zawartość tego pierwiastka w organizmie człowieka wynosi 1.38% wagowego.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Humphrey Davy
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1808
Pochodzenia nazwy: Od łacińskiego słowa "calx" ("calcis") oznaczającego wapno.
Wapń otrzymano w 1808 roku na drodze elektrolitycznej, poddając elektrolizie chlorek wapnia z użyciem katody rtęciowej.ZdjęciaWstecz