Wstecz
Ce Cer
Nazwa angielska
Cerium
Nazwa łacińska
Cerium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce
6 58 140.115 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s12s22p63s23p64s23d104p65s64d105p66s24f2


Opis


Cer jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się, jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 58
Liczba neutronów: 82
Liczba protonów: 58
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): --, 1.1
Stopień utlenienia: +3, (+4)
Przewodność elektryczna: 13.5*105 1/(*m)
Gęstość (293 K): 6.773 g/dm3
Temperatura topnienia: 798°C, 1071 K
Temperatura wrzenia: 3426°C, 3699 K
Ciepło właściwe: 26.9 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 5.5kJ/mol
Ciepło parowania: 0.44936 kJ/mol
Przewodność cieplna:11.4 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Cer jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek ceru Ce2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek ceru Ce(OH)3.W podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3, a jego jony są bezbarwne.Zastosowanie

Stopy ceru z żelazem znalazły zastosowanie przy produkcji kamieni iskrzących stosowanych w zapalniczkach. W  hutnictwie stosuje się go jako odtleniacz. Związki ceru znalazły zastosowanie jako barwniki do porcelany (zielony i niebieski), używane są także jako koszulki żarowe do lamp gazowych. Cer znalazł też zastosowanie w chemii analitycznej.Występowanie


Cer jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem z grupy lantanowców. Zajmuje 26 miejsce pod względem występowania w skorupie ziemskiej..Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: W. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
Miejsce odkrycia: Szwecja, Niemcy
Rok odkrycia: 1803
Pochodzenie nazwy: Od nazwy "Ceres" - rzymskiej bogini ziarna
Czysty cer otrzymano w 1875 roku. Jako jedyny pierwiastek ziem rzadkich daje się łatwo wyizolować.ZdjęciaWstecz