Wstecz
Cf Kaliforn
Nazwa angielska
Californium
Nazwa łacińska
Californium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce
6 98 251.08 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f146p67s25f10

Opis

Kaliforn jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 898 lat. Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców. Nie udało się go otrzymać w stanie czystym.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 98
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 153
Liczba protonów: 98
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): 9.3 g/cm3
Temperatura topnienia: 900°C, 1173 K
Temperatura wrzenia: 1470°C, 1743 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia:--
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Kaliforn w związkach występuje wyłącznie na stopniu utlenienia +3. Znane są następujące jego związki: fluorek CfF3, chlorek CfCl3, tlenek Cf2O3 i tlenochlorek CfOCl.


Zastosowanie

Izotop kalifornu 252Cf znalazł zastosowanie w medycynie (radioterapia) i elektronice - ze względu na dużą zdolność emisji neutronów.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

Odkryty przez: Thompson, Ghiorso, Seaborg i Street
Miejsce odkrycia: Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1950
Pochodzenia nazwy: Od nazwy stanu USA w którym znajduje się laboratoriumWstecz

IGN: center">Wstecz