Wstecz
Cl Chlor
Nazwa angielska
Chlorine
Nazwa łacińska
Chlorum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VII A
fluorowce
3 17 35.4527 gaz

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p63s23p5


Opis


Chlor jest gazem o charakterystycznej barwie i zapachu. Jest bardzo aktywny chemicznie, tworzy związki z prawie wszystkimi substancjami. Występuje w cząsteczkach dwuatomowych.
Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 17
Liczba neutronów: 18
Liczba protonów: 17
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.83, 3.16
Stopień utlenienia: -1, +1, +3, +5, +7
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): 3.214 g/dm3
Temperatura topnienia: -100.84°C, 172.16 K
Temperatura wrzenia: -33.9°C, 239 K
Molowa pojemność cieplna: 33.93 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 3.203 kJ/mol
Ciepło parowania: 10.2 kJ/mol
Przewodność cieplna: 0.089 W/(m*K)Właściwości chemiczne


Chlor jest bardzo aktywny chemicznie. Nie tworzy związków tylko z tlenem i helowcami. Reakcje z pozostałymi pierwiastkami często przebiegają gwałtownie (z sodem, fosforem i siarką). Szczególnie łatwo chlor reaguje ze sproszkowanymi metalami. Po zainicjalizowaniu reakcji łączy się z wodorem tworząc chlorowodór HCl. Chlor ma silne właściwości utleniające, utlenia bromki i jodki do wolnych pierwiastków.Zastosowanie


Chlor jest kluczową substancją wykorzystywaną w syntezie organicznej i nieorganicznej. Jego związki znalazły zastosowanie do wybielania i odkażania. Pierwiastek ten ma też duże zastosowanie w gospodarstwie domowym.Występowanie


Chlor jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie jednak nie występuje w stanie wolnym. Występuje głównie w postaci chlorków: chlorku sodu NaCl, chlorku magnezu MgCl2 i chlorku potasu KCl. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 13 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Carl Wilhelm Scheele
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1774
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "khlôros" oznaczającego "zielony"

Po raz pierwszy chlor otrzymano działając kwasem solnym na brausztyn (dwutlenek manganu MnO2).Zdjęcia


Wstecz