Wstecz
Cm Berkel
Nazwa angielska
Curium
Nazwa łacińska
Curium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce 7 96 247.07 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f146p67s26d15f7

Opis

Berkel jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie.
Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 1380 lat.
Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców.
Nie udało się go otrzymać w stanie czystym.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 96
Liczba neutronów (najbardziej rozpowszechniony lub najstabilniejszy izotop): 151
Liczba protonów: 96
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--,1.3
Stopień utlenienia: +3, +4
Przewodność elektryczna: 0.8*106 1/(m*)
Gęstość (293 K): 13.51 g/cm3
Temperatura topnienia: 1340°C, 1613 K
Temperatura wrzenia: 3100°C, 3373 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 27.7 kJ/mol
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Kiur w związkach występuje na stopniu utlenienia +3 i +4. Kiur jest bardziej aktywny chemicznie niż pluton i ameryk. Kiur tworzy fluorki CmF3, CmF4 i chlorek CmCl3. Z tlenem dość łatwo tworzy tlenki: Cm2O3 i CmO2. Kiur reaguje z kwasem szczawiowym tworząc szczawiany - nierozpuszczalne w wodzie. Szczawian kiuru (III) rozkłada się w ciągu kilku godzin pod wpływem własnego promieniowania a do węglanu. Kiur w środowisku zasadowym tworzy nierozpuszczalny wodorotlenek - stosunkowo słabo zbadany

 

Zastosowanie

Ciepło powstałe podczas rozpadu izotopu kiuru 244Cm służy do napędzania niewielkich sond i satelitów.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie. Prawdopodobnie śladowe ilości kiuru towarzyszą rudom uranowym.

Ciekawostki,pochodzenie.

Odkryty przez: G. T. Seaborg, R. A. James i A. Ghiorso
Miejsce odkrycia: Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1944
Pochodzenia nazwy: Na cześć Marii i Piotra Curie - twórców nauki o promieniotwórczościWstecz