Wstecz
Cr Chrom
Nazwa angielska
Chromium
Nazwa łacińska
Chromium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VI B
chromowce
4 24 51.9961 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s13d5


Opis


Chrom jest stalowoszarym metalem przejściowym należącym do 6 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością, dużą wytrzymałością mechaniczną i twardością. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Jest paramagnetykiem.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 24
Liczba neutronów: 28
Liczba protonów: 24
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.56, 1.66
Stopień utlenienia: +2, +3, +6
Przewodność elektryczna: 79.4*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 7.19 g/cm3
Temperatura topnienia: : 1857°C, 2130 K
Temperatura wrzenia: 2672°C, 2945 K
Molowa pojemność cieplna: 23.5 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 21 kJ/mol
Ciepło parowania: 344.3 kJ/mol
Przewodność cieplna: 93.8 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Chrom jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje - silnie podgrzany pokrywa się warstwą tlenku. Łatwo rozpuszcza się w kwasie siarkowym i solnym już na zimno. Łatwo ulega pasywacji w reakcji z kwasem azotowym (V). W małym stopniu ulega działaniu wody królewskiej. Metal ten występuje na +2, +3 i +6 stopniu utlenienia. Tlenek chromu (III) Cr2O3 wykazuje charakter amfoteryczny.Zastosowanie


Chrom znalazł szereg zastosowań:

  • służy do chromowania czyli elektrolitycznego pokrywania metali mniej szlachetnych cienką warstwą chromu.Wcześniej przedmiot musi być poddany niklowaniu ponieważ chrom dobrze przylega tylko do niklu.
  • Jest dodatkiem stopowym do stali - zwiększa jej wytrzymałość na temperaturę i korozję, zwiększa też twardość i wytrzymałość mechaniczną. Stale chromowe (nierdzewne) służą do konstrukcji reaktorów chemicznych.
  • Barwne związki chromu stosuje się jako pigmenty (np. PbCrO4 - żółcień chromowa)
  • Związki chromu stosuje się także w garbarstwie, fotografii i chemii analitycznejWystępowanie


Chrom jest dość często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie jako ruda zwana chromitem FeCr2O4. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 18 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Louis Vauquelin
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1797
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "chroma" oznaczającego "kolor"

Chrom został odkryty w minerale krokoicie. Nazwa wywodzi się od związków, którym chrom na różnych stopniach utlenienia nadaje różne barwy. Wolny metal otrzymał w 1854 roku Bunsen przez elektrolizę wodnego roztworu chlorku chromu (II) CrCl2.ZdjęciaWstecz