Wstecz
Cu Miedź
Nazwa angielska
Copper
Nazwa łacińska
Cuprum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
I B
miedziowce
4 29 63.546 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s13d10


Opis


Miedź jest jasnym metalem, mało aktywnym chemicznie. Wykazuje dobrą ciągliwość i kowalność, jest też bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 29
Liczba neutronów: 35
Liczba protonów: 29
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.75, 1.9
Stopień utlenienia: +1, +2
Przewodność elektryczna: 584.8 * 105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 8.96 g/cm3
Temperatura topnienia: 1084 °C (1357 K)
Temperatura wrzenia: 2567 °C (2840 K)
Ciepło topnienia: 13.0 kJ/mol
Ciepło parowania: 300.03 kJ/mol
Przewodność cieplna: 401 W (m*K)
Właściwości chemiczne


Miedź jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Z powietrzem w temperaturze pokojowej reaguje powoli pokrywając się cienką warstwą czerwonego Cu2O. W obecności wilgoci i CO2 tworzy się zielona warstwa zasadowych węglanów, chroniąca miedź przed dalszym działaniem innych czynników. Miedź łatwo reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Metal ten ulega działaniu kwasu azotowego. Miedź występuje na +1 i +2 stopniu utlenienia. Tlenek miedzi (II) CuO wykazuje charakter amfoteryczny.Zastosowanie


Miedź jest stosowana do produkcji przewodów elektrycznych i stopów (brąz, mosiądz, i innych) oraz do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych i do impregnacji drewna. W przemyśle chemicznym jest ważnym katalizatorem.Występowanie


Miedź jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: chalkozynu Cu2S, kowelinu CuS, chalkopirytu CuFeS2 i kuprytu Cu2O. Bogate złoża rud miedzi występują w Chile, USA, Rosji i w Polsce (w rejonie Lubina i Głogowa oraz Bolesławca i Złotoryi). Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 24 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: znane od starożytności
Miejsce odkrycia: --
Rok odkrycia: --
Pochodzenia nazwy: Od wyspy Cypr - słynącej w starożytności z kopalni miedzi
Miedź znana była już w czasach prehistorycznych. Była prawdopodobnie pierwszym metalem wykorzystywanym przez ludzi.ZdjęciaWstecz