Wstecz
Db Dubn
Nazwa angielska
Dubnium
Nazwa łacińska
Dubnium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
II B (12) - wanadowce
7 105 262 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 11s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d35f147p2

Opis

Db jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 20 s.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 105
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 105
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, --
Stopień utlenienia: --
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: 0.58 W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Reaktywność Db z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Przypuszcza się, że jest ona podobna do reaktywności tantalu i niobu. Nie znane są związki Db z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Dubn do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: The Joint Institute for Nuclear Research
Miejsce odkrycia: Dubna, Rosja
Rok odkrycia: 1970
Pochodzenia nazwy: Od nazwy miasta, w którym dokonano odkrycia.Wstecz