Wstecz
Er Erb
Nazwa angielska
Erbium
Nazwa łacińska
Erbium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce 6 68 167.26 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f12


Opis


Erb jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się - jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne. Jego jony Er3+ posiadają w roztworze fioletowe zabarwienie.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 68
Liczba neutronów: (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 99
Liczba protonów: 68
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.2
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: 11.6*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 9.045 g/cm3
Temperatura topnienia: : 1510°C, 1783 K
Temperatura wrzenia: 2900°C, 3173 K
Molowa pojemność cieplna: 27.2 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 19.9 kJ/mol
Ciepło parowania: 261 kJ/mol
Przewodność cieplna: 14.4 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Erb jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek erbu Er2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek Er(OH)3. W podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 (różowo-fioletowy).Zastosowanie


Erb jest składnikiem stopów i dodatków barwiących do szkła i porcelany.Występowanie


Erb zajmuje 52 miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (procenty wagowe). Należy do grupy pierwiastków ziem rzadkich. Występuje najczęściej razem z dysprozem.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Carl Mosander
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1843
Pochodzenia nazwy: Od nazwy szwedzkiego miasta - YtterbyZdjęciaWstecz