Wstecz
Es Einstein
Nazwa angielska
Einsteinium
Nazwa łacińska
Einsteinium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce
7 99 252.08 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6 6s24f146p67s25f11

Opis

Einstein jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie.
Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 471.7 dnia.
Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 99
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 153
Liczba protonów: 99
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): 8.8 g/cm3
Temperatura topnienia: 860°C, 1133 K
Temperatura wrzenia: 1500°C, 1773 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia:--
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --



Właściwości chemiczne

Reaktywność Es z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikam
jest nieznana. Nieznane są związki Es z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Einstein do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: zespół kierowany przez Alberta Ghiorso
Miejsce odkrycia: atol Bikini
Rok odkrycia: 1952
Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć Alberta Einsteina

Odkryty został w odpadach powstałych po wybuchu termojądrowym na atolu Bikini na Pacyfiku



Wstecz