Wstecz
Eu Europ
Nazwa angielska
Europium
Nazwa łacińska
Europium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce 6 63 151.965 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f7


Opis


Europ jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się - jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne. Jego jony Eu2+posiadają w roztworze jasnożółte zabarwienie. Rozpuszcza się w ciekłym amoniaku dając niebieskie zabarwienieTablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 63
Liczba neutronów: (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 89
Liczba protonów: 63
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.2
Stopień utlenienia: (+2), +3
Przewodność elektryczna: 11.1*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 5.245 g/cm3
Temperatura topnienia: : 826°C, 1099 K
Temperatura wrzenia: 1439°C, 3699 K
Molowa pojemność cieplna: 27.7 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 9.2 kJ/mol
Ciepło parowania: 143.5 kJ/mol
Przewodność cieplna: 13.9 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Europ jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek europu Eu2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek Eu(OH)3. W podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 (bezbarwny) i +2 (słomkowożółty).Zastosowanie


Europ znalazł zastosowanie do konstrukcji prętów sterujących w reaktorach atomowych i osłon przed neutronami - jego izotop 151Eu silnie pochłania neutrony. Sole europu znalazły zastosowanie jako dodatki aktywujące do luminoforów.Występowanie


Europ zajmuje 60 miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (procenty wagowe). Należy do grupy pierwiastków ziem rzadkich.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Eugene Demarcay
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1901
Pochodzenia nazwy: Na cześć Europy
Europ został wydzielony z mieszaniny zawierającej tlenek samaru.ZdjęciaWstecz