Wstecz
Fm Ferm
Nazwa angielska
Fermium
Nazwa łacińska
Fermium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce
7 100 257.095 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f146p67s25f12

Opis

Ferm jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie.
Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 100.5 dnia.
Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 100
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 99
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia: 1527°C, 1800 K
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia:--
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Reaktywność Fm z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Nieznane są związki Fm z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Ferm do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: zespół kierowany przez Alberta Ghiorso
Miejsce odkrycia: atol Bikini
Rok odkrycia: 1952
Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć Enrico Fermiego, fizyka jądrowego

Odkryty został w odpadach powstałych po wybuchu termojądrowym na atolu Bikini na Pacyfiku.

 


Wstecz