Wstecz
Fr Frans
Nazwa angielska
Francium
Nazwa łacińska
Francium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
I A (1) - litowce 7 87 (223.02) ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s1

Opis

Frans jest metalem o najmniejszej elektroujemności spośród wszystkich znanych pierwiastków. Nie posiada on stabilnych izotopów. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 21.8 minuty. Z tej też przyczyny jest to pierwiastek, którego chemia nie jest dokładnie poznana.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 87
Liczba neutronów: : 136
Liczba protonów: 87
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--, 0.7
Stopień utlenienia-+1
Przewodność elektryczna:-30*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): 
Temperatura topnienia: : 27°C, 300 K
Temperatura wrzenia: 677°C, 950 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: -9.39 kJ/mol
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna:15 W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Frans posiada właściwości chemiczne podobne do pozostałych litowców.


Zastosowanie

Frans do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Występuje w rudach uranowych. Całkowita zawartość fransu w skorupie wynosi około 24.5 mgCiekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Marguerite Perey
Miejsce odkrycia:- Francja
Rok odkrycia:-1939
Pochodzenie nazwy:: Od nazwy kraju, w którym odkryto ten pierwiastek
W 1939 roku Marguerite Perey zbadała, że izotop aktynu 22789Ac ulega przemianie promieniotwórczej a (1.2% atomów) i b (98.8% atomów). W wyniku przemiany a powstaje pierwiastek o liczbie atomowej 87 i masowej 223, nazwany fransemu.ZdjęciaWstecz