Wstecz
Gd Gadolin
Nazwa angielska
Gadolinium
Nazwa łacińska
Gadolinium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce 6 64 157.25 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d14f7


Opis


Gadolin jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się, jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne. Jego jony Gd3+ są bezbarwne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 64
Liczba neutronów (najbardziej rozpowszechniony lub najstabilniejszy izotop):93
Liczba protonów: 64
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): --, 1.2
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: 7.6*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 7.886 g/cm3
Temperatura topnienia: 1312 °C 1585 K
Temperatura wrzenia: 3000 °C 3273K
Molowa pojemność cieplna: 37.1 J/(mol*K)
Ciepło właściwe: --
Ciepło tworzenia:--
Ciepło topnienia: 10 kJ/mol
Ciepło parowania: 359.4 kJ/mol
Przewodność cieplna: 10.5 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Gadolin jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek gadolinu Gd2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek Gd(OH)3. W podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 (bezbarwny).Zastosowanie


Gadolin znalazł zastosowanie do konstrukcji prętów sterujących w reaktorach atomowych i osłon przed neutronami - jego izotopy silnie pochłaniają neutrony. Sole gadolinu znalazły zastosowanie jako dodatki aktywujące do luminoforów.Występowanie


Gadolin występuje w wielu rudach - zajmuje 44 miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (procenty wagowe). Należy do grupy pierwiastków ziem rzadkich.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Jean de Marignac
Miejsce odkrycia: Szwajcaria
Rok odkrycia: 1880
Pochodzenia nazwy: Od minerału - gadolinitu
Czysty metal otrzymano dopiero w 1952 roku.ZdjęciaWstecz