Wstecz
Ge German
Nazwa angielska
Germanium
Nazwa łacińska
Germanium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
IV A
węglowce
4 32 72.61 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p63s23p64s23d104p2


Opis


German jest jasnoszarym metalem, bardzo kruchym. Wykazuje on właściwości półprzewodnikowe. Kryształy germany wykazują asymetrię przewodnictwa (opór elektryczny zależy od kierunku przepływu prądu w przestrzeni).Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 32
Liczba neutronów: 41
Liczba protonów: 32
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.02, 2.01
Stopień utlenienia: +4
Przewodność elektryczna: 2.17 1/(m*)
Gęstość (293 K): 5.323 g/cm3
Temperatura topnienia: 937.4°C, 1210.5 K
Temperatura wrzenia: 2830°C, 3103 K
Ciepło topnienia: 36.94 kJ/mol
Ciepło parowania: 330.9 kJ/mol
Przewodność cieplna: 60 W/(m*K)Właściwości chemiczne


W temperaturze pokojowej german nie reaguje z powietrzem. Z fluorowcami tworzy czterohalogenki GeX4. German reaguje z kwasami utleniającymi oraz alkalicznym roztworem nadtlenku wodoru tworząc germaniany Na2GeO3.Zastosowanie


German o wysokiej czystości stosuje się w przemyśle półprzewodnikowym do produkcji diod i tranzystorów.Występowanie


German jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: argyrodytu 4Ag2S*GeS2 i germanicie 2CuS*GeS2. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 54 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Clemens Winkler
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1886
Pochodzenia nazwy: nazwany na cześć Niemiec (Germany)
German odkryto w argyrodycie, minerale siarczkowym srebra.Zdjęcia


Wstecz