Wstecz
Hg Rtęć
Nazwa angielska
Mercury
Nazwa łacińska
Hydrargyrum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
II B (12) - cynkowce 6 80 200.59 ciecz

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d10

Opis

Rtęć jest jedynym ciekłym metalem w układzie okresowym. Należy do 12 grupy układu okresowego do szeregu cynkowców. Jest diamagnetykiem.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 80
Liczba neutronów: : 121
Liczba protonów: 80
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.44, 2.0
Stopień utlenienia:+1, +2
Przewodność elektryczna: 10.4 105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 13.54 g/cm3
Temperatura topnienia: -38.7284 °C (234.28 K)
Temperatura wrzenia: 357 °C (630 K)
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 2.3 /mol
Ciepło parowania: 59.229 kJ/mol
Przewodność cieplna:401 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Rtęć w temperaturze pokojowej nie ulega działaniu powietrza - nie pokrywa się warstwą tlenku. Reakcja z tlenem zachodzi w temperaturze około 600 K dając czerwony tlenek który rozkłada się w temperaturze 670 K. Nie ulega działaniu kwasów nieutleniających. Reaguje natomiast z kwasem azotowym i gorącym, stężonym kwasem siarkowym. W temperaturze pokojowej reaguje z chlorem i siarką. Z częścią metali tworzy amalgamaty. W związkach występuje na stopniu utlenienia +2 - rzadko na +1.


Zastosowanie

Rtęć, ze względu na stały współczynnik rozszerzalności cieplnej w funkcji temperatury, stosuje się do napełniania termometrów. Jest ona też bardzo szeroko stosowana w elektrolizie (katoda rtęciowa) - do wydzielania bardzo aktywnych metali. Rtęć stosuje się w barometrach i prostownikach. Siarczek rtęci jest popularnym barwnikiem.


Występowanie

Rtęć jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci siarczku HgS, czasami towarzyszy srebru. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 74 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez:: znane od starożytności
Miejsce odkrycia: --
Rok odkrycia:--
Pochodzenie nazwy:: od łacińskiego "hydrargyrum" oznaczającego "płynne srebro"ZdjęciaWstecz