Wstecz
Hs Has
Nazwa angielska
Hassium
Nazwa łacińska
Hassium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII - metale przejściowe
7 108 265 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d65f14

Opis

Hasn jest pierwiastkiem syntetycznym, nie występującym w naturze. Szybko się rozpada, emitując cząstki .


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 108
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 108
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, --
Stopień utlenienia: --
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Reaktywność hasnu z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Przypuszcza się, że jest ona podobna do reaktywności osmu i rutenu. Nie znane są związki hasnu z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Hasn do tej pory nie znalazł zastosowań


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: Peter Armbruster, Gottfried Munzenber i współpracownicy
Miejsce odkrycia: Darmstadt, Niemcy Rok odkrycia: 1984
Pochodzenia nazwy: Łacińskie "Hassias" oznacza "Hess" - jeden z landów niemieckich.

W sierpniu 1997 roku IUPAC ogłosiła oficjalną nazwę pierwiastka 108 - Hasnu.Wstecz