Wstecz
I Jod
Nazwa angielska
Iodine
Nazwa łacińska
Jodum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VII A (17) fluorowce 5 53 126.90447 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p5


Opis


Jod jest ciałem stałym o charakterystycznej barwie i zapachu. Jest aktywny chemicznie, tworzy związki z prawie wszystkimi substancjami. Występuje w cząsteczkach dwuatomowych. Reaguje ze skrobią dając charakterystyczne, niebieskie zabarwienie.

 Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 53
Liczba neutronów: 74
Liczba protonów: 53
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.21, 2,66
Stopień utlenienia: -1, +1, +5, +7
Przewodność elektryczna: 1*10-7 1/(m*)
Gęstość (293 K): 4.93 g/cm3
Temperatura topnienia: : 113,5°C, 386,7 K
Temperatura wrzenia: 185,4°C, 458,4 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 7,824 kJ/mol
Ciepło parowania: 20,752 kJ/mol
Przewodność cieplna: 0.449 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Jod jest aktywny chemicznie. Nie tworzy związków tylko z tlenem i helowcami. Reakcje z pozostałymi pierwiastkami przebiegają spokojnie. Szczególnie łatwo jod reaguje ze sproszkowanymi metalami. W podwyższonej temperaturze łączy się z wodorem tworząc jodowodór HI. Jod ma słabsze właściwości utleniające niż chlor i brom.Zastosowanie

Jod i jego związki znalazły zastosowania w fotografii do produkcji kolorowych materiałów światłoczułych i do produkcji barwników. Roztwór alkoholowy jodu i jodku potasu wykorzystywany jest do dezynfekcji. Radioaktywne izotopy jodu wykorzystuje się w medycynie i do badań naukowych.
Występowanie


Jod nie jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Towarzyszy zwykle chlorowi i bromowi. Występuje głównie w postaci jodków i jodanów: jodku sodu NaI i potasu KI oraz jodanu sodu NaIO3. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 68 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Bernard Courtois
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1804
Pochodzenia nazwy: Od greckiego "iôdes" oznaczającego "fioletowy".
Jod wykryto w ługach warzelniczych zawierających sodę otrzymaną z popiołów wodorostów morskich. Nazwa pierwiastka pochodzi od charakterystycznej, fioletowej barwy jego par.Zdjęcia


Wstecz