Wstecz
Ir Iryd
Nazwa angielska
Iridium
Nazwa łacińska
Iridium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII (9) 6 77 192.22 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :  1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d7

Opis

Iryd jest srebrzystoszary metalem należącym obok osmu i platyny do grupy platynowców ciężkich (osmowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest bardzo twarda i jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia irydu wynosi +6.

 

Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 77
Liczba neutronów: : 115
Liczba protonów: 77
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--1.55, 2.2
Stopień utlenienia:+3, +4, +6
Przewodność elektryczna: 200*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 22.6 g/cm3
Temperatura topnienia2443 °C 2716 K
Temperatura wrzenia:: 4428 °C 4701 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 26 kJ/mol
Ciepło parowania: --604 kJ/mol
Przewodność cieplna:--147 W/m*K)Właściwości chemiczne

Iryd jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje zaś ogrzany do temperatury czerwonego żaru łatwo tworzy tlenek IrO2 . Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Nie ulega działaniu kwasu azotowego, nie reaguje też z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +3, +4 i +6 stopniu utlenienia. Tlenek irydu (IV) IrO2 wykazuje charakter zasadowy.


Zastosowanie

Iryd używany jest głównie w postaci stopu z platyną (do 10% Ir) zwiększając jej twardość. Stopy o większej zawartości irydu używane są do produkcji narzędzi chirurgicznych. Z irydu wykonuje się standardowe odważniki i jednostki długości (metr).

 

Występowanie

Iryd jest bardzo rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Można go spotkać głównie w rudach platyny. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 75 miejsce (procenty wagowe).

 

 

Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
Miejsce odkrycia: Anglia,Francja
Rok odkrycia:1804
Pochodzenie nazwy: : Łacińskie "iris, iridis" oznacza tęczęZdjęciaWstecz