Wstecz
La Lantan
Nazwa angielska
Lanthanum
Nazwa łacińska
Lanthanum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
: III B (3)
skandowce
6 57 138.9055 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d1


Opis

Lantan jest dość aktywnym metalem, o stosunkowo wysokiej temperaturze topnienia. Jest mało rozpowszechniony w przyrodzie. La należy do grupy skandowców.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 57
Liczba neutronów: 82
Liczba protonów: 57
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): --,1.1
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: 16.1*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): 6.166 g/dm3
Temperatura topnienia: 920 °C 1193 K
Temperatura wrzenia: 3420 °C 3693 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 6.2 kJ/mol
Ciepło parowania: 414 kJ/mol
Przewodność cieplna: 13.4 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Lantan jest dość aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek lantanu La2O3. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek lantanu La(OH)3. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3, a jego jony są bezbarwne.

 


Zastosowanie

Lantan stosowany jest jako dodatek stopowy do glinu. Używany jest także do wyrobu szkieł optycznych o specjalnych właściwościach. Stosowany jest w kamieniach popularnych zapalniczek.

 


Występowanie

Lantan w skorupie ziemskiej zajmuje 41 miejsce pod względem rozpowszechnienia (procenty wagowe). Nie występuje w postaci bogatszych złóż - towarzyszy zazwyczaj pierwiastkom ziem rzadkich.
Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Carl Mosander
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1839
Pochodzenie nazwy: Od greckiego słowa "lanthanein" oznaczającego "ukryty"

W 1839 roku lantan został wydzielony w postaci tlenku. Dopiero 1875 roku Hillebradn i Norton otrzymali wolny metal.

 


ZdjęciaWstecz