Wstecz
Lr Lorens
Nazwa angielska
Lawrencium
Nazwa łacińska
Lawrentium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce
7 103 260.1054 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p,64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d15f147p2

Opis

Lorens jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie - najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 216 minut. Jest to ostatni pierwiastek należący do rodziny aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 103
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 103
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3,
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia: 1627°C, 1900 K
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: 0.1 W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Reaktywność Lr z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Nie znane są związki Lr z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Lorens do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

Odkryty przez: A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
Miejsce odkrycia: Stany Zjednoczone
Rok odkrycia: 1961
Pochodzenia nazwy: Od nazwiska Ernesta O. Lawrence'a - wynalazcy cyklotronu.

Ramsay and Travers wykryli krypton w fazie argonowej pozostałej po odparowaniu dużej ilości ciekłego powietrza. W 1960 roku zdefiniowano podstawową jednostkę długości - metr - jako długość równą 1650763.73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu 86Kr (linia pomarańczowa). W październiku 1983 roku metr został zdefiniowany jako droga, którą przebywa światło słoneczne w próżni w czasie 1/299,792,458 części

 


Wstecz