Wstecz
Md Mendelew
Nazwa angielska
Mendelevium
Nazwa łacińska
Mendelevium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce
7 101 258.099 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f146p67s25f13

Opis

Mendelew jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie.
Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 51.5 dnia.
Jest to pierwiastek należący do rodziny aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 101
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 99
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3,+2
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia:--
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Reaktywność Md z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Nieznane są związki Md z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Mendelew do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: Choppin, Thomson, Seaborg, Ghiorso i Harvey
Miejsce odkrycia: Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1955
Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć Dymitra Mendelejewa, twórcy układu okresowego.

 


Wstecz