Wstecz
Mo Molibden
Nazwa angielska
Molybdenum
Nazwa łacińska
Molibdeanum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIB (6)
chromowce
5 42 95.94 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d5


Opis

Molibden jest stalowoszarym metalem przejściowym należącym do 6 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością, dużą wytrzymałością mechaniczną i twardością. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Jest paramagnetykiem.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 42
Liczba neutronów: 110
Liczba protonów: 42
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.30, 2.16
Stopień utlenienia: +2, +3, +4, +5, +6
Przewodność elektryczna: 183.1*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): : 9.4 g/cm3
Temperatura topnienia: 2617°C, 2890 K
Temperatura wrzenia: 4612°C, 4885 K
Ciepło topnienia: 40 kJ/mol
Ciepło parowania: 598 kJ/mol
Przewodność cieplna: 138 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Molibden jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje zaś silnie podgrzany pokrywa się warstwą tlenku. Łatwo rozpuszcza się w kwasie siarkowym i solnym po podgrzaniu. Łatwo ulega pasywacji w reakcji z kwasem azotowym (V). W małym stopniu ulega działaniu wody królewskiej. Metal ten występuje na +2, +3, +4 i +6 stopniu utlenienia. Tlenek molibdenu (VI) MoO3 wykazuje charakter kwasowy natomiast tlenek molibdenu (IV) wykazuje charakter zasadowy.

 
 


Zastosowanie

Molibden stosuje się jako dodatek do stopów z żelazem - poprawia on twardość i ciągliwość stali. Używany jest także jako wspornik drutu wolframowego w żarówkach. Siarczek molibdenu MoS2 jest doskonałym smarem łożyskowym dla układów pracujących pod dużymi obciążeniami i w wysokiej temperaturze.

   
 


Występowanie

Molibden jest dość często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie z rudami miedzi w postaci siarczku molibdenu (IV) MoS2. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 36 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Carl Wilhelm Scheele
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1778
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "molubdos" oznaczającego "ołów"
C.W. Scheele otrzymał tlenek molibdenu (VI) MoO3 działając kwasem azotowym na molibdenit MoS2. Czysty metal otrzymał P. J. Hielm w 1782 roku.ZdjęciaWstecz