Wstecz
Mt Meitner
Nazwa angielska
Meitnerium
Nazwa łacińska
Meitnerium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII (9) - metal przejściowy
7 109 268 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p,64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d15f14

Opis

Mt jest pierwiastkiem syntetycznym, nie występuje w naturze, szybko rozpada się emitując cząstki .


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 109
Liczba neutronów: :(najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 159
Liczba protonów: 109
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, --
Stopień utlenienia: --
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: --Właściwości chemiczne

Reaktywność Mt z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Przypuszcza się, że jest ona podobna do reaktywności irydu i rodu. Nie znane są związki Mt z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Meitner do tej pory nie znalazł zastosowań


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: Peter Armbruster, Gottfried Münzenber i współpracownicy.
Miejsce odkrycia: Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) w Darmstadt, Niemcy
Rok odkrycia: 1982
Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć austryjackiego fizyka: Lise Meitner.

W sierpniu 1997 roku pierwiastek 109 został nazwany Mertnerium.Wstecz