Wstecz
Nb Niob
Nazwa angielska
Nioibium
Nazwa łacińska
Niobium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VB (5)
wanadowce
5 41 92.90638 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d4


Opis

Niob jest srebrnoszarym metalem o dużej twardości, ciągliwym, o wysokiej temperaturze topnienia. Jest on dość mało aktywny chemicznie. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 41
Liczba neutronów: 52
Liczba protonów: 41
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.23, 1.6
Stopień utlenienia: +2, +3, +5
Przewodność elektryczna: 71.4*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): 8.57 g/cm3

Temperatura topnienia: 2468°C, 2741 K
Temperatura wrzenia: 4742°C, 5015 K
Ciepło topnienia: 31 kJ/mol
Ciepło parowania: 682 kJ/mol
Przewodność cieplna: 53.7 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Niob jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem (tworząc pięciotlenek niobu Nb2O5), wodorem, azotem, węglem i parą wodną. W temperaturze pokojowej niob odporny jest na działanie kwasu solnego i siarkowego. Reaguje z kwasem fluorowodorowym. Niob nie ulega działaniu roztworów mocnych zasad. Dopiero stapiany z wodorotlenkami litowców powoduje wydzielenie z nich wodoru i utworzenie niobianów. Metal ten występuje na +2, +3 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek Nb2O5 jest amfoteryczny.

   
 


Zastosowanie

Niob stosuje się jako dodatek uszlachetniający do stali nadając jej wytrzymałość na działanie wysokich temperatur i odporność na korozję. Stosowany jest w chirurgii do łączenia złamanych kości i wypełniania ubytków. Węglik niobu NbC ma dużą twardość i jest stosowany jako materiał ścierny.

 
 


Występowanie

Niob jest dość rzadkim pierwiastkiem w przyrodzie, często towarzyszy złożom tantalu. Najważniejsze jego minerały to:
kolumbit (Fe, Mn)Nb2O6
samarskit (Y, U, Ca)(Nb, Fe3+)2(O, OH)5.
Niob zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 59 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Charles Hatchet
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1801
Pochodzenia nazwy: Od Niobe - córki mitycznego greckiego króla TantalaZdjęciaWstecz