Wstecz
Ne Neon
Nazwa angielska
Neon
Nazwa łacińska
Neon

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIIIA
gazy szlachetne
helowce
2 10 20.1797 gaz

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p6


Opis


Neon jest bezbarwnym, pozbawionym zapachu i smaku, biernym chemicznie gazem. Należy on do grupy helowców (gazów szlachetnych).
Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 10
Liczba neutronów: 10
Liczba protonów: 10
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 4.84, --
Stopień utlenienia: 0
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): 0.000901 g/cm3
Temperatura topnienia: -248.6 °C (24.549994 K)
Temperatura wrzenia: : -246.1 °C (27.049994 K)
Ciepło właściwe: 0.904 J/gK
Ciepło parowania: 1.7326 kJ/mol
Przewodność cieplna: 0.000493 W/(cm*K)Właściwości chemiczne


Neon jest pierwiastkiem biernym chemicznie. Znane są jego niestabilne połączenia (klatraty) z wodą, toluenem i fenolem. Za pomocą metod spektrometrii masowej udało się zidentyfikować jony: Ne+, (NeAr)+, (NeH)+ i (HeNe)+.Zastosowanie


Neon stosowany jest w lampach jarzeniowych dla uzyskania czerwono-pomarańczowego światła. Lampy napełnione neonem stosuje się w reklamach świetlnych, do wykrywania wysokiego napięcia, jako lampy kineskopowe w odbiornikach telewizyjnych. Ciekły neon jest produktem dostępnym w handlu i znajduje szerokie zastosowanie jako wydajne i zarazem ekonomiczne chłodziwo. Jego zdolność chłodząca jest 40 razy większa (na jednostkę objętości) od ciekłego helu i 3 razy większa od ciekłego wodoru.Występowanie


Neon jest we Wszechświecie bardziej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 86000 atomów neonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.008 atomu neonu. Zawartość neonu w powietrzu wynosi 0.00161% objętościowych.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: William Ramsey, Morris W. Travers
Miejsce odkrycia: Londyn, Anglia
Rok odkrycia: 1898
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "neos" oznaczającego "nowy".Zdjęcia


Wstecz