Wstecz
No Nobel
Nazwa angielska
Nobelium
Nazwa łacińska
Nobelium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce
7 102 259 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s25f147p2

Opis

Nobel nie występuje w naturze jest otrzymywany sztucznie


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 102
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 102
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.3
Stopień utlenienia: +3,+2
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia: 1627°C, 1900 K
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: 0.1 W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Reaktywność No z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Nie znane są związki No z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Nobel do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

 

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: Pracowników Nobel Institute for Physics , prace potwierdził zespół kierowany przez Seaborg'a
Miejsce odkrycia: Szwecja, Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1958
Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć Alfreda Nobla, szweckiego chemika - wynalazcy dynamitu i fundatora nagrody nazwanej jego nazwiskiem.

Zespół pracujący w Stokholmie doniósł w 1957 roku o odkryciu nowego izotopu posiadającego liczbę atomową 102. Został on otrzymany przez bombardowanie izotopu 244Cm za pomocą izotopu węgla 13C. W 1958 roku zespół pracujący w Berkeley (Kalifornia, USA) stwierdził, że nie można powtórzyć tego eksperymentu. Opracowali oni i przeprowadzili nowy eksperyment, w którym otrzymali izotopy pierwiastka 102 o liczbach masowych z zakresu 250 -259.

   


Wstecz