Wstecz
Os Osm
Nazwa angielska
Osmium
Nazwa łacińska
Osmium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII (8) 6 76 190.23 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d6

Opis

Osm jest szaro-niebieskim metalem należącym obok irydu i platyny do grupy platynowców ciężkich (osmowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest bardzo twarda a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia osmu to +8.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 76
Liczba neutronów: : 114
Liczba protonów: 76
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--1.52, 2.2
Stopień utlenienia:+3, +4, +6, +8
Przewodność elektryczna: 111.1*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 22.6 g/cm 3
Temperatura topnienia3027°C, 3300 K
Temperatura wrzenia:5012°C, 5285 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 32 kJ/mol
Ciepło parowania: --746 kJ/mol
Przewodność cieplna:--bold W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Osm jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem w temperaturze pokojowej reaguje bardzo powoli, lecz ogrzany do temperatury czerwonego żaru łatwo tworzy tlenek OsO4 o nieprzyjemnym, łatwo wyczuwalnym zapachu. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Nie ulega działaniu kwasu azotowego, nie reaguje też z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +3, +4, +6 i +8 stopniu utlenienia. Tlenek osmu (VIII) OsO4 wykazuje charakter kwasowy


Zastosowanie

Osm używany jest praktycznie tylko w postaci stopów z irydem i platyną do produkcji standardowych odważników, końcówek wiecznych piór i styczników elektrycznych. Tlenek osmu (VIII) wykorzystywany jest w daktyloskopii.


Występowanie

Osm jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Można go spotkać głównie w rudach platyny i irydu. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 69 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Smithson Tenant
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia:1804
Pochodzenie nazwy: greckiego słowa "osme" oznaczającego "odór"
Nazwa pochodzi od charakterystycznego zapachu tlenku osmu (VIII) OsO4 przypominającego zapach chloru.ZdjęciaWstecz