Wstecz
Pa Protaktyn
Nazwa angielska
Protactinium
Nazwa łacińska
Protactinium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce 7 91 231.0359 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d15f2

Opis

Protaktyn aktywny chemicznie, posiada kilka odmian alotropowych. Jest transuranowcem należącym do rodziny aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 91
Liczba neutronów: : 140
Liczba protonów: 91
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--,1.5
Stopień utlenienia-,(+4), +5
Przewodność elektryczna: 52.6*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): 15.37 g/cm3
Temperatura topnienia: : :1600°C, 1873 K
Temperatura wrzenia: 4200°C, 4473 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 27.6 kJ/mol
Ciepło parowania:
Przewodność cieplna:--Właściwości chemiczne

Protaktyn jest dość aktywny chemicznie. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Przy krótkim kontakcie z powietrzem nie ulega utlenieniu w temperaturze pokojowej. Długotrwałe działanie powietrza powoduje matowienie tego metalu. Łatwo rozpuszcza się w kwasach. W związkach występuje na +4 i +5 stopniu utlenienia. Jony protaktynu w roztworach wodnych są bezbarwne.


Zastosowanie

Protaktyn do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Protaktyn występuje w przyrodzie w znikomo małych ilościach w rudach uranowych jako produkt rozpadu uranu. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 85 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Fredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
Miejsce odkrycia:- Anglia,Francja
Rok odkrycia:-1917
Pochodzenie nazwy:: Od greckiego "protos" - pierwszy; "rodzący aktyn".ZdjęciaWstecz