Wstecz
Pb Ołów
Nazwa angielska
Lead
Nazwa łacińska
Plumbum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
IV A (14) - węglowce 6 82 207.2 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p2

Opis

Ołów jest szarym metalem ciężkim o niskiej temperaturze topnienia. Jest on kowalny i ciągliwy. Jest dość aktywny chemicznie.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 82
Liczba neutronów: : 125
Liczba protonów: 82
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.55, 2.33
Stopień utlenienia:+2, +4
Przewodność elektryczna: 47.4*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 11.35 g/cm3
Temperatura topnienia: 327.6°C, 600.7 K
Temperatura wrzenia: 1740°C, 2013 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: : 4.799 kJ/mol
Ciepło parowania: --177.7 kJ/mol
Przewodność cieplna:-:35.3 W/(m*K)Właściwości chemiczne

W temperaturze pokojowej ołów reaguje z powietrzem pokrywając się warstewką tlenku i węglanu. W wyższej temperaturze ołów tworzy żółty tlenek PbO lub czerwony Pb3O4. W temperaturze białego żaru metal ten spala się w powietrzu oślepiającym płomieniem. Ołów reaguje z wodą tworząc pasywną warstewkę wodorotlenku Pb(OH)2. Reaguje z kwasami utleniającymi na gorąco. Ołów reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki PbX2. W wyższych temperaturach reaguje z siarką i fosforem.


Zastosowanie

Ołów stosuje się do konstrukcji urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem. Metal ten stosuje się do konstrukcji płyt akumulatorowych. Stop ołowiu z antymonem jest używany do wyrobu czcionek drukarskich. Stopy cyny z ołowiem są dobrymi stopami lutowniczymi.


Występowanie

Ołów jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci galeny PbS. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 34 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez::znany od starożytności
Miejsce odkrycia:--
Rok odkrycia:--
Pochodzenie nazwy:: od łacińskiego słowa "plumbum"

W starożytnym Rzymie rury wodociągów wykonane były właśnie z ołowiuZdjęciaWstecz