Wstecz
Pd Pallad
Nazwa angielska
Palladium
Nazwa łacińska
Palladium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII (10)
5 346 106.42 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p64d10


Opis

Pallad jest srebrzystoszarym metalem należącym obok rutenu i rodu do grupy platynowców lekkich (rutenowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest twardsza niż miedź i srebro a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia palladu wynosi +4. Pallad charakteryzuje się wysoką zdolnością rozpuszczania wodoru - w jednej objętości tego metalu rozpuszcza się 350-850 objętości wodoru.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 46
Liczba neutronów: 60
Liczba protonów: 46
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.35, 2.2
Stopień utlenienia: +2, +4
Przewodność elektryczna: 93.4* 105 1/(*m)
Gęstość (293 K):12.02 g/dm3
Temperatura topnienia: 1552°C, 1825 K
Temperatura wrzenia: 2964°C, 3237 K
Ciepło właściwe: 26.0 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 18 kJ/mol
Ciepło parowania: 357 kJ/mol
Przewodność cieplna: 71.8 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Pallad jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje, ogrzany do temperatury czerwonego żaru łatwo tworzy tlenek PdO2 . Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Ulega działaniu kwasu azotowego i reaguje z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +2 i +4 stopniu utlenienia. Tlenek palladu (IV) PdO2 wykazuje charakter amfoteryczny.Zastosowanie

Pallad stosuje się jako bardzo dobry katalizator w wielu procesach chemicznych. Służy też jako filtr do oczyszczania wodoru. Stop złota z palladem to tzw. białe złoto.Występowanie


Pallad jest bardzo rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Można go spotkać w stanie wolnym głównie w rudach innych platynowców oraz w rudach siarczkowych niklu. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 70 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: William Wollaston
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1803
Pochodzenie nazwy: Od greckiej bogini Pallas
Pallad odkryto razem z rodem jako łatwo rozpuszczalna w stężonym kwasie azotowym domieszka do surowej platynyZdjęciaWstecz