Wstecz
Pm Promet
Nazwa angielska
Promethium
Nazwa łacińska
Promethium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce
6 61 144.913 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f5


Opis

Promet jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się - jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne. Jego jony Pm3+ posiadają w roztworze żółte zabarwienie.

 


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 61
Liczba neutronów: 84
Liczba protonów: 61
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): --, 1.1
Stopień utlenienia: +3
Przewodność elektryczna: 14.3*105 1/(*m)
Gęstość (293 K): 7.2 g/dm3
Temperatura topnienia: 1042°C, 1315K
Temperatura wrzenia: 2400°C, 2673K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 7.7 kJ/mol
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna:--
Właściwości chemiczne

Promet jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek prometu Pm2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek Pm(OH)3. podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 (różowo-żółty).Zastosowanie

Promet stosuje się jako źródło cząstek _. Wykorzystuje się to w przyrządach do pomiaru grubości papieru, folii z tworzyw sztucznych itp. Pierwiastek ten znalazł zastosowanie w zegarach atomowych.Występowanie

  Zawartość prometu w skorupie ziemskiej jest bardzo mała. Promet w przyrodzie towarzyszy neodymowi ponieważ jest on produktem rozpadu promieniotwórczego izotopu neodymu 150Nd. Szacuje się, że w rudach pierwiastków ziem rzadkich na 1 kg Nd przypada 8.6*10-18 mg prometu.


 


Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
Miejsce odkrycia: Stany Zjednoczone
Rok odkrycia: 1945
Pochodzenie nazwy: Od Prometeusza
Przez wiele lat na próżno poszukiwano pierwiastka o liczbie atomowej 61 w minerałach pierwiastków ziem rzadkich. W 1945 roku grupa amerykańskich chemików wyodrębniła ten pierwiastek z produktów rozszczepienia uranu w reaktorze jądrowym.ZdjęciaWstecz