Wstecz
Po Polon
Nazwa angielska
Polonium
Nazwa łacińska
Polonium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VI A (16) - tlenowce 6 84 208.982 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p4

Opis

Polon jest srebrzystoszarym metalem. Dobrze przewodzi prąd elektryczny. Tworzy dwie odmiany alotropowe.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 84
Liczba neutronów: : 125
Liczba protonów: 84
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.1.76, 2.0
Stopień utlenienia+2, +4, +6
Przewodność elektryczna: .23.8*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 9.3 g/cm3
Temperatura topnienia: 254°C, 527 K
Temperatura wrzenia: 962°C, 1235 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: : 60.1 kJ/mol
Ciepło parowania: ---
Przewodność cieplna:0.002 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Polon jest metalem bardziej szlachetnym niż srebro, miedź i srebro wypierają go z roztworów jego soli. Metal ten reaguje z kwasami tworząc kationy Po2+. Polon reaguje z wodorem tworząc nietrwały polonowodór PoH2. Reaguje też z tlenem i chlorowcami tworząc odpowiednio tlenek PoO2 i halogenki PoX4. Z kwasem fluorowodorowym tworzy kompleksowe fluorki PoF62-.


Zastosowanie

Polon jest silnym źródłem promieniowania a używanym w chemii i medycynie.


Występowanie

Polon występuje w śladowych ilościach (około 0.1 mg na 1 tonę) w rudach uranowych i torowych. Pod względem występowania w skorupie ziemskiej zajmuje 86 miejsce (w procentach wagowych).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Piotr i Maria Curie-Skłodowska
Miejsce odkrycia:- Francja
Rok odkrycia:-1898
Pochodzenie nazwy:: na cześć Polski - ojczyzny Marii Curie-Skłodowskiej

Polon, razem z radem odkryto w 1898 roku w rudzie uranowej.ZdjęciaWstecz