Wstecz
Pr Prazeodym
Nazwa angielska
Prazeodym
Nazwa łacińska
Praseodymium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce
6 59 140.90765 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f3


Opis

Prazeodym jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się. Jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 59
Liczba neutronów: 82
Liczba protonów: 59
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): --, 1.1
Stopień utlenienia: +3, (+4)
Przewodność elektryczna: 14.3*105 1/(*m)
Gęstość (293 K): 6.475 g/dm3
Temperatura topnienia: 935°C, 1208K
Temperatura wrzenia: 3020°C, 3293K
Ciepło właściwe: 27.4 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 6.9kJ/mol
Ciepło parowania: 296.8 kJ/mol
Przewodność cieplna:12.5 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Prazeodym jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek prazeodymu Pr2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek Pr(OH)3. W podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 (zielony) i +4 (czarny w stanie stałym).

 


Zastosowanie

Sole prazeodymu stosuje się do barwienia szkła, emalii i sztucznych kamieni na żółto. Tlenek prazeodymu Pr2O3 stosowany jest w chemii organicznej jako katalizator.

 


Występowanie


Prazeodym zajmuje 26 miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (procenty wagowe)Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: WC.F. Aver von Welsbach
Miejsce odkrycia: Austria
Rok odkrycia: 1805
Pochodzenie nazwy: Od greckich słów: "prasios" - zielony i "didymos" - podwójny
W 1842 roku K. G. Mosander wydzielił z minerału monacytu tlenek pierwiastka, przez niego nazwanego didymem. Wkrótce stwierdzono, że didym nie jest pierwiastkiem ale mieszaniną. W 1885 roku niemiecki chemik C.F. Aver von Welsbach rozdzielił didym na dwa pierwiastki za pomocą krystalizacji frakcyjnej azotanów. Jednemu z pierwiastków nadał nazwę "prazeodidym" - ze względu na zielone zabarwienie soli tego pierwiastka, drugiemu natomiast "neodidym" - nowy didym.ZdjęciaWstecz