Wstecz
Pt Platyna
Nazwa angielska
Platinium
Nazwa łacińska
Platinium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII (10) 6 78 195.08 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :  1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s14f145d9

Opis

Platyna jest srebrzystobiałym metalem należącym obok irydu i osmu do grupy platynowców ciężkich (osmowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest bardzo twarda a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia platyny wynosi +6.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 78
Liczba neutronów: : 117
Liczba protonów: 78
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--1.44, 2.28
Stopień utlenienia:+2,+3, +4, +6
Przewodność elektryczna: : bold 105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 21.45 g/cm 3
Temperatura topnienia1772 °C 2716 K
Temperatura wrzenia:: 3827°C 4701 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 20 kJ/mol
Ciepło parowania: --510 kJ/mol
Przewodność cieplna:--71,6 W/m*K)Właściwości chemiczne

Platyna jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Nie ulega działaniu kwasu azotowego, reaguje natomiast z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +2, +3, +4 i +6 stopniu utlenienia. Tlenek platyny (II) PtO2 wykazuje charakter zasadowy.


Zastosowanie

Platyna znalazła zastosowanie głównie w jubilerstwie i technice dentystycznej. Szeroko wykorzystuje się siatkę platynową jako katalizator procesów chemicznych.


Występowanie

Platyna jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Spotyka się ją głównie w postaci rodzimej. Towarzyszą jej zazwyczaj: ruten, rod, pallad, osm i iryd. Złoża tego metalu znajdują się w Rosji, RPA, Kanadzie, Kolumbii i USA. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 78 miejsce (procenty wagowe).

 

 

Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Julius Scaliger
Miejsce odkrycia: Włochy
Rok odkrycia:1735
Pochodzenie nazwy: : Od hiszpańskiego słowa "platina" oznaczającego "liche srebro" 

Platyna prawdopodobnie znana była już w starożytności. W XVIII wieku w hiszpańskich kopalniach złota w Ameryce Południowej uważano ją za niepożądaną domieszkę, stąd też nazwa.ZdjęciaWstecz