Wstecz
Pu Pluton
Nazwa angielska
Plutonium
Nazwa łacińska
Plutonium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce 7 94 244.064 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d15f6

Opis

Pluton jest ciężkim, srebrzystobiałym metalem wykazującym dużą radioaktywność. Jest aktywny chemicznie, posiada kilka odmian alotropowych. Jest transuranowcem należącym do rodziny aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 94
Liczba neutronów (najbardziej rozpowszechniony lub najstabilniejszy izotop): 150
Liczba protonów: 94
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--,1.3
Stopień utlenienia: +3, +4, +5, +6
Przewodność elektryczna: 6.7*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 19.86 g/cm3
Temperatura topnienia:641°C, 914 K
Temperatura wrzenia: 3327°C, 3600 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 31.2 kJ/mol
Ciepło parowania: 334 kJ/mol
Przewodność cieplna: : 6.72 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Pluton jest metalem aktywnym chemicznie. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem reaguje już w temperaturze pokojowej. Łatwo rozpuszcza się w kwasie solnym. Z kwasem siarkowym, fosforowym, fluorowodorowym reaguje bardzo powoli, a z kwasem azotowym z umiarkowaną szybkością. W związkach występuje na +3, +4, +5 i +6 stopniu utlenienia. Jony plutonu w roztworach wodnych są barwne: Np+3 - niebieski, Np+4- pomarańczowo-brunatny.


Zastosowanie

Pluton wykorzystywany jest jako źródło promieniowania a. Znalazł zastosowanie jako paliwo w reaktorach jądrowych i w napędzie statków kosmicznych. Metal ten stosuje się także do konstrukcji broni jądrowej nowej generacji.


Występowanie

Pluton występuje w naturze w bardzo małych ilościach. Często towarzyszy rudom uranu.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: G.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
Miejsce odkrycia: Berkeley/Kalifornia
Rok odkrycia: 1940
Pochodzenia nazwy: Od greckiego "protos" - pierwszy; "rodzący aktyn".ZdjęciaWstecz