Wstecz
Ra Rad
Nazwa angielska
Radium
Nazwa łacińska
Radium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
II A (2) - berylowce 7 88 226.025 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s2

Opis

Rad jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie i aktywności chemicznej podobnej do baru. Sole radu barwią płomień palnika gazowego na kolor intensywnie czerwony. Jest to najmniej rozpowszechniony pierwiastek w przyrodzie. Nie posiada on żadnych trwałych izotopów.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 88
Liczba neutronów: : 138
Liczba protonów: 88
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--, 0.9
Stopień utlenienia-+2
Przewodność elektryczna:1*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 5.5 g/cm3
Temperatura topnienia: : 700 °C 973 K
Temperatura wrzenia: 1536 °C 1809 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna:18 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Rad jest aktywny chemicznie metalem o podobnych właściwościach do baru. Na powietrzu w temperaturze pokojowej pokrywa się szybko warstewką tlenku, a po ogrzaniu zapala się. Metal ten ulega działaniu wody i alkoholi. Jest on silnym reduktorem - wykazuje duże powinowactwo do tlenu. Z azotem tworzy azotek Ra3N2. Reaguje energicznie z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Rad ulega na zimno działaniu rozcieńczonych kwasów. Reaguje z wodorem tworząc wodorek RaH2.


Zastosowanie

Głównym zastosowaniem radu jest użycie go jako źródła promieniowania a i b. W medycynie wykorzystuje się go do niszczenia komórek nowotworowych, w technice - do sporządzania stale świecących luminoforów.


Występowanie

Rad w skorupie ziemskiej zajmuje 86 miejsce pod względem rozpowszechnienia (procenty wagowe). Jest to jeden z najrzadziej występujących pierwiastków. Znajduje się w śladowych ilościach w smółce uranowej. W 1 tonie rudy uranowej znajduje się około 0.14 g radu.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Maria Skłodowska - Curie i Piotr Curie
Miejsce odkrycia:- Francja
Rok odkrycia:-1898
Pochodzenie nazwy:: Od łacińskiego słowa "radius" oznaczającego "promień".
Rad w postaci bromku RaBr2 został wydzielony w 1898 roku z rud uranowych przez Marię Skłodowską - Curie i Piotra Curie. Wolny rad wydzielili w 1909 roku Maria Skłodowska - Curie i A. L. Debierne, przez oddestylowanie rtęci z amalgamatu radu, powstałego w wyniku elektrolizy chlorku radu z użyciem katody rtęciowej.ZdjęciaWstecz