Wstecz
Re Ren
Nazwa angielska
Rhenium
Nazwa łacińska
Rhenium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VII B (7) - manganowce 6 75 186.207 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d5

Opis

Ren jest srebrzystoszarym metalem, miękkim i ciągliwym. Jest on trudnotopliwy i należy do pierwiastków o dużej gęstości. W przyrodzie występuje w postaci dwóch izotopów. Jest dość aktywny chemicznie.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 75
Liczba neutronów: : 111
Liczba protonów: 75
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--1.46, 1.9
Stopień utlenienia:+4, +6, +7
Przewodność elektryczna: 52.6 105 1/(*m)
Gęstość (293 K): 21.04 g/cm3
Temperatura topnienia3180°C, 3453 K
Temperatura wrzenia:5627°C, 5900 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 34 kJ/mol
Ciepło parowania: --715 kJ/mol
Przewodność cieplna:--48.0W/(m*K)Właściwości chemiczne

Ren jest metalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z siarką, węglem i azotem. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje, jest piroforyczny w podwyższonej temperaturze. Nie ulega działaniu kwasu solnego. Łatwo natomiast reaguje z kwasem azotowym i wodą królewską. Bardzo silnie rozdrobniony może rozkładać wodę. Ulega działaniu wody utlenionej dając kwas renowy (VII) HReO4. Metal ten występuje na +4, +6 i +7 stopniu utlenienia. Tlenek renu (VII) Re2O7 wykazuje charakter kwasowy.


Zastosowanie

Ren nie znalazł szerokiego zastosowania ze względu na cenę. Stosuje się go w postaci włókien oporowych do lamp elektronowych specjalnego przeznaczenia. Jest stosowany do konstrukcji termopar dla wysokich temperatur. Dodatek renu zwiększa twardość platyny i srebra.


Występowanie

Ren jest bardzo rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Nie tworzy własnych minerałów, a występuje zazwyczaj z molibdenem. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 79 miejsce (procenty wagowe).

 

 

Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia:1925 
Pochodzenie nazwy: Od nazwy rzeki Ren
Jego istnienie i właściwości przewidział D. Mendelejew. W 1925 roku zidentyfikowano go metodami spektralnymi jako domieszkę do minerału columbitu.ZdjęciaWstecz