Wstecz
Rf Rutherford
Nazwa angielska
Rutherfordium
Nazwa łacińska
Rutherfordium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
IV B (4) - tytanowce
7 104 261.0 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s25f147p2

Opis

Rf jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 65 s.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 104
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 104
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, --
Stopień utlenienia: --
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: 0.23 W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Reaktywność Rf z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Przypuszcza się, że jest ona podobna do reaktywności hafnu i cyrkonu. Nie znane są związki Rf z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Rutherford do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

 

Odkryty przez: Ghiorso, Nurmia, Harris, K.A.Y. Eskola i P.L. Eskola
Miejsce odkrycia: Berkeley, Kalifornia
Rok odkrycia: 1969
Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć nowozelandzkiego fizyka Ernesta R. Rutherforda .Wstecz