Wstecz
Rh Rod
Nazwa angielska
Rhodium
Nazwa łacińska
Rhodium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIII (9)
5 45 : 102.9055 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d8


Opis

Rod jest srebrzystoszarym metalem należącym obok rutenu i palladu do grupy platynowców lekkich (rutenowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest bardzo twarda a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia rodu wynosi +6.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 45
Liczba neutronów: 58
Liczba protonów: 45
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.45, 2.28
Stopień utlenienia: +2, +3, +4
Przewodność elektryczna: : 222.2* 105 1/(*m)
Gęstość (293 K): 12.41 g/dm3
Temperatura topnienia: 1966°C, 2239 K
Temperatura wrzenia: 3727°C, 4000 K
Ciepło właściwe: 25.0 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 22 kJ/mol
Ciepło parowania: 493 kJ/mol
Przewodność cieplna:150 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Rod jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem nie reaguje nawet po ogrzaniu do temperatury czerwonego żaru. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Nie ulega działaniu kwasu azotowego, nie reaguje też z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +2, +3 i +4 stopniu utlenienia. Tlenek rodu (III) Rh2O3 wykazuje charakter zasadowy.Zastosowanie

Rod używany jest przede wszystkim jako składnik stopów z platyną i srebrem polepszającym ich właściwości mechaniczne. Wykorzystuje go się do produkcji naczyń laboratoryjnych i termopar odpornych na wysokie temperatury. Metal ten jest doskonałym katalizatorem wielu procesów chemii organicznej i nieorganicznej.Występowanie


Rod jest bardzo rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Można go spotkać w stanie wolnym głównie w rudach innych platynowców oraz w rudach siarczkowych żelaza, chromu i niklu. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 76 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: William Wollaston
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1803
Pochodzenie nazwy: Od greckiego "rhodon" oznaczającego różę

Rod odkryto razem z palladem jako łatwo rozpuszczalna w wodzie królewskiej domieszka do surowej platyny. Nazwa pierwiastka wywodzi się od różowego koloru soli rodu.
ZdjęciaWstecz