Wstecz
Rn Radon
Nazwa angielska
Radon
Nazwa łacińska
Radon

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIIIA (18) - Gazy szlachetne - helowce 6 86 222.0176 gaz

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6 6s24f145d106p6

Opis

Radon jest bezbarwnym, bezwonnym, pozbawionym smaku, radioaktywnym i ciężkim gazem szlachetnym.
W czasie chłodzenia radonu poniżej temperatury zamarzania wykazuje on brylantową fosforescencję, która w miarę obniżania temperatury przechodzi w żółtą a następnie w pomarańczowo-czerwoną (w temperaturze ciekłego tlenu).
Wdychanie powietrza zawierającego radon i produkty jego rozpadu może być bardzo szkodliwe - dlatego dla bezpieczeństwa powinno wykonywać się badania zawartości tego pierwiastka w domu. Jest to najcięższy znany gaz.
Występuje w niektórych wodach mineralnych.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 86
Liczba neutronów: : 136
Liczba protonów: 86
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.2.06, --
Stopień utlenienia-0, +2
Przewodność elektryczna:--
Gęstość (293 K): 0.00973 g/cm3
Temperatura topnienia: : -71.0 °C, 202.15 K
Temperatura wrzenia: -61.8 °C, 211.35 K
Ciepło właściwe: 0.09 J/gK
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: 16.40 kJ/mol
Przewodność cieplna:16.40 kJ/mol


Właściwości chemiczne

Stwierdzono, że w czasie ogrzewania mieszaniny argonu i fluoru powstaje nielotny produkt (RnF4 - ze względu na krótki czas życia nie otrzymany w ilościach wagowych). Obecność lotnych produktów stwierdzono w czasie ogrzewania mieszaniny radonu z chlorem. Stwierdzono również, że pierwiastek ten reaguje z ciekłymi fluorkami halogenków (ClF3, BrF3, BrF5) tworząc jony Rn2+.
Radon podobnie jak inne helowce tworzy klatraty z wodą, fenolem i toluenem.
Z innymi substancjami radon nie reaguje.


Zastosowanie

Radon stosuje się w medycynie do leczenia zachorowań związanych z przemianą materii, chorób stawów i obwodowego układu nerwowego (kąpiele radonowe - z naturalnych wód zawierających radon lub nasycanych nim sztucznie).
Wykrywanie radonu odgrywa dużą rolę w geologii przy poszukiwaniu rud uranu.


Występowanie

Radon często towarzyszy złożom rud uranowych. Występuje także w niektórych źródłach mineralnych w bardzo niewielkich ilościach.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Fredrich Ernst Dorn
Miejsce odkrycia:- Niemcy
Rok odkrycia:-1900
Pochodzenie nazwy:: Na początku radon nazywany był nitonem od łacińskiego słowa "nitens" znaczącego "świecący".

Zmiana nazwy "niton" na używaną dzisiaj "radon" nastąpiła w 1923 roku.Zdjęcia


Wstecz