Wstecz
S Siarka
Nazwa angielska
Sulfur
Nazwa łacińska
Sulfur

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VI A
tlenowce
3 16 32.066 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p63s23p4


Opis


Siarka jest żółtym ciałem stałym o tłustym połysku. Jest niemetalem. Występuje w postaci kilku odmian alotropowych, z których najbardziej znane to siarka rombowa i jednoskośna. Siarka gazowa występuje w postaci cząsteczek wieloatomowych.
Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 16
Liczba neutronów: 16
Liczba protonów: 16
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.44, 2.58
Stopień utlenienia: -2, +2, +4, +6
Przewodność elektryczna: 1* 105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 2.07 g/cm3
Temperatura topnienia: 115.36°C, 388.51 K
Temperatura wrzenia: 444.75°C, 717.90 K
Molowa pojemność cieplna: 0.27 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 1.7175 kJ/mol
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: 22.69 W/(mol*K)Właściwości chemiczne


Siarka reaguje z wodorem tworząc siarkowodór H2S. Z fluorowcami tworzy odpowiednie halogenki, np. SF4, SCl4,S2Cl2, SBr4 i S2Br2. W reakcji z metalami tworzy siarczki. Spala się w tlenie dając dwutlenek SO2. W reakcji jonów cyjankowych CN- z siarką powstają jony tiocyjanianowe SCN-.Zastosowanie


Siarkę przede wszystkim przerabia się na kwas siarkowy. Używana jest ponadto do wulkanizacji kauczuku, w przemyśle barwnikowym i farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i środków ochrony roślin.Występowanie


Siarka jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci rodzimej i licznych związków (siarczki i siarczany). Duże złoża siarki występują w USA, Meksyku, Iraku i w okolicach Tarnobrzega. Siarka pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 16 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: znana od starożytności
Miejsce odkrycia: -
Rok odkrycia: -
Pochodzenia nazwy: od łacińskiego "sulfur" oznaczającego "kamień piekielny"

W starożytności siarki używano do dezynfekcji naczyń i pomieszczeń a także niszczenia szkodników roślin.Zdjęcia


Wstecz